PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÉS TŐKEPIACI SZEREPLŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT JOGI SZOLGÁLTATÁSOK

 

Ügyfeleink részére hatékony támogatást nyújtunk befektetési vállalkozások, befektetési alapkezelők, kockázati tőkealap-kezelők, pénzügyi vállalkozások, bizalmi vagyonkezelők alapításával összefüggésben során. Az EKLaw ügyfelei teljes körű jogi képviseletét ellátja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint felügyeleti szerv előtti engedélyezési eljárások, valamint a változó szabályozási környezetben történő prudenciális működés érdekében szükséges megfeleltetési procedúrák során.

 

Az EKLaw kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik pénzügyi szervezetek operatív szintű működéssel kapcsolatos tanácsadás területén. Az ügyfeleink részére nyújtott jogi támogatásmagában foglalja az egyszerűbb, mindennapi működéssel kapcsolatos kérdésekkel, a szabályzatok és szerződésminták felülvizsgálatával, a komplex tőkepiaci tranzakciók lebonyolításával,valamint az MNB által indított vizsgálatok, eljárások során történő peres és nemperes eljárásokban történő képviselettel összefüggő feladatok ellátását.

 

Pénzügyi szervezetek részére nyújtott szolgáltatások

  • pénzügyi szervezetek alapítása, engedélyeztetése

  • vezető állású személyek, állomány-átruházás előzetes engedélyeztetése

  • szabályzatok, tájékoztatók, szerződések, általános szerződési feltételek elkészítése, véleményezése

  • személyi, tárgyi, technikai feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatos tanácsadás

  • pénzügyi szervezetek jogi képviseletének ellátása az MNB előtti engedélyezési, megfeleltetési és vizsgálati eljárásokban

  • munkaszervezet felépítésével és belső szabályzati rendszer kialakításával kapcsolatos támogatás

  • kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos szerződéskötés felügyelete

  • fizetési feltételek és pénzügyi biztosítékok kidolgozása piaci szereplőkkel és harmadik személyekkel történő szerződéses kapcsolatokban

  • peres képviselet ellátása bíróságok és választottbíróságok előtti eljárásban

  • képviselet ellátása fogyasztóvédelmi ügyekben és a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásban