MUNKAJOG

 

Ügyfeleinket testreszabott szerződéses megoldásokkal, egyértelmű és hatékony belső szabályozások, tájékoztatók kidolgozásával, valamint a vonatkozó jogszabályoknak és az ügyfél üzleti folyamatainak, igényeinek megfelelő konstrukciók kidolgozásával támogatjuk. Az EKLaw rendszeresen ad jogi tanácsot szervezeti átalakulások lebonyolításával kapcsolatban, végzi el különböző ügyletek, tranzakciók munkajogi vonatkozású kockázatainak feltárását, valamint peres és nemperes képviseletet lát el munkaügyi jogviták során.

 

Munkajogi tevékenységünk az általános munkajogi tanácsadáson, valamint az ügyfelek üzleti folyamatainak, napi tevékenységének munkajogi támogatásán túlmenően többek között

 

  • munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítését, véleményezését, mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal számára,

  • a munkaidő beosztásával, munkarenddel, javadalmazással kapcsolatos tanácsadást, új struktúrák (pl. díjazási, jutalmazási rendszerek, munkaidőmodellek) kialakításával, bevezetésével kapcsolatos támogatást,

  • tanulmányi szerződésekkel, versenytilalmi megállapodásokkal kapcsolatos okiratok szerkesztését, ezzel kapcsolatos tanácsadást a munkáltatói, illetve munkavállalói oldal résztvevői számára,

  • a munkáltató belső szervezeti struktúrájának, munkaügyi kapcsolatainak és működésének munkajogi szempontok szerinti teljes körű átvilágítását,

  • a munkaviszony fennállásával kapcsolatos dokumentumok, belső szabályzatok, juttatási rendszerek kialakításával kapcsolatos támogatást,

  • különböző ügyletek, tranzakciók munkajogi vonatkozású jogi kockázatainak feltárását,

  • fegyelmi, kártérítési ügyek rendezését,

  • munkáltatói, munkavállalói tartozások behajtásában való közreműködést,

  • munkaügyi vitákkal kapcsolatos peres és nemperes képviselet ellátását, valamint

  • szervezeti átalakulások (átszervezés, csoportos létszámcsökkentés, munkáltatói jogutódlás) lebonyolításával kapcsolatos tanácsadást öleli fel.

 

Az EKLaw munkajogi tanácsadásának egyik kiemelt területe a várandóssággal és a gyermek ápolása, illetve gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságról (CSED, GYED, GYES) való visszatéréssel kapcsolatos munkajogi tanácsadás. A munkavállaló várandóssága, illetve gyermekgondozási szabadságról való visszatérése sok esetben problémát, kockázatot hordoz magában akár munkáltatói, akár munkavállalói oldalon. Az EKLaw ezen kényes helyzetek sikeres kezeléséhez nyújt jogi támogatást, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva lát el jogi képviseletet.

 

Referenciák

 

Befektetési vállalkozás munkaszervezetének felépítésével kapcsolatos komplex jogi feladatok koordinálása, valamint szerződésminták, szabályzatok, tájékoztatók elkészítése az alapításához és a felügyeleti engedélyeztetéséhez kapcsolódóan.

 

Komplex munkajogi átvilágítás, új szerződésminták, szabályzatok és gyakornoki program kidolgozása, valamint direkt munkajogi tanácsadás nyújtása egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi cégcsoport több mint 800 főt foglalkoztató magyarországi vállalata részére.

 

Több, nemzetközi tulajdonban lévő befektetési alapkezelő és befektetési vállalkozás napi szintű munkajogi támogatása.

 

Nemzetközi tulajdonban lévő, hazánkból kivonuló befektetési alapkezelő tevékenységének más piaci szereplő részére történő átadásával és munkaszervezetének megszüntetésével kapcsolatos feladatok lebonyolítása, beleértve a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat is.

 

Munkajogi feladatok rendszeres ellátása és munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos tanácsadás egy francia bank tulajdonában lévő, több mint 100 főt foglalkoztató gazdasági társaság részére, beleértve egy csoportos létszámcsökkentés lebonyolítását, és az ehhez kapcsolódó dokumentáció elkészítését.